Фінансова звітність за 2019 рік

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал                                                                            5. Форма №5 - Примітки до річної фінзвітності                                                             6. Звіт про управління за 2019 рік                                                                                           7. Звіт незалежного аудитора