Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

  Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання   

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми». Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

 
 

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

 

1. Програма молодіжного житлового кредитування:
- Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018- 2022 роки
- Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки
- Золотоніська міська програма молодіжного житлового кредитування на 2018-2022 роки
- Уманська міська програма молодіжного житлового кредитування на 2018-2022 роки
- Уманська районна програма молодіжного житлового кредитування на 2018-2022 роки
- Канівська районна комплексна програма підтримки молоді на 2018 - 2022 роки

— Відсоткова ставка:
- для позичальників, які не мають дітей – 3% річних;
- позичальник, який має 1 дитину – звільняються від сплати відсотків за користування кредитом;
- позичальник, який має 2 дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
- позичальник, які має 3- ох і більше дітей, погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
Відсотки за користування кредитом не нараховуються:
- військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду; 
- резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.


— Сума: Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї позичальника та додатково 20 кв. метрів на сім'ю та вартості будівництва (реконструкції) 1 кв. метра житла, витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому вартість будівництва 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, що визначається наказом Міністерства розвитку громад та територій України.


— Період кредиту:
- до 20 років:- сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 40 років включно;
- неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 40 років включно, має неповнолітніх дітей (дитину);
- одинокі громадяни віком до 40 років включно. 
- до 30 років: - сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
- неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно, має неповнолітніх дітей (дитину); - одинокі громадяни віком до 35 років включно.


— Страховка: 
- страхування в період будівництва (реконструкції) житла - 4,4% від розміру кредиту;
- страхування від нещасних випадків – 0,2% від розміру кредиту;
- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування – 0,2% від вартості предмету іпотеки.


— Схема погашення кредиту: Розмір щоквартального платежу для погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним визначається шляхом ділення суми кредиту на кількість (число) кварталів терміну його надання.

- Штраф: Штраф за несплату щоквартального платежу: 150 (сто п’ятдесят) гривень або 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в залежності від порушення.

- Пеня: За простроченні платежі Позичальник сплачує пеню у розмірі, що встановлюється кредитним договором в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, якщо позичальник не звільняється від сплати пені відповідно до Положення та законів України.

2. Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей:

- Обласна програма забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках
- Канівська міська Програми забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках 
- Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки 
- Смілянська міська програма забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках 
- Уманська міська програма забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках 
- Програма забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у Шполянській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2025 роки - Відсоткова ставка: - для позичальників, які не мають дітей – 3% річних; 
- позичальник, який має 1 дитину – звільняється від сплати відсотків за користування кредитом;
- позичальникові, який має 2 дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 10 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
- позичальникові, який має 3 і більше дітей, погашається 15 відсотків суми зобов’язань за кредитом; Позичальники звільняються від 20 % суми зобов’язань за кредитом, як пільга на оплату першого внеску. Відсотки за користування кредитом не нараховуються:
- військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;
- резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

— Сума: Розмір кредиту на придбання житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю та вартості 1 кв. метра житла, що визначається наказом Міністерства розвитку громад та територій України. Розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю, вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати нормативної вартості. У разі перевищення нормативної вартості або нормативної площі житла, що будується або буде придбано, кандидат за власний рахунок сплачує вартість понаднормативної вартості житла та понаднормативної площі житла шляхом внесення власних коштів на рахунок у банку-агенті у терміни, визначені кредитним договором.
- Період кредиту: до 30 років. Термін надання кредиту обчислюється з дати зарахування коштів на рахунок позичальника.


— Страховка:
- страхування в період будівництва (реконструкції) житла - 4,4% від розміру кредиту;
- страхування від нещасних випадків – 0,2% від розміру кредиту;
- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування – 0,2% від вартості предмету іпотеки.

— Схема погашення кредиту: Погашення кредиту і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником щомісяця починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Нарахування відсотків за користування Кредитом здійснюється на суму залишку зобов’язань з погашення Кредиту за методом факт1/факт2, де факт1 – фактична кількість днів у періоді, за який здійснюється нарахування процентів, факт2 – фактична кількість днів у році. При розрахунку відсотків враховується день надання та не враховується день погашення Кредиту. При внесенні щомісячних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та останній платіж з погашення кредиту.

- Штраф за несплату щомісячного платежу: У разі порушення Позичальником умов кредитного договору, а саме: ненадання щокварталу довідки про проходження військової служби, неукладення іпотечного договору, Позичальник зобов’язаний на вимогу Кредитора сплатити штраф у розмірі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення. У разі порушення Позичальником вимог щодо страхування Позичальника від нещасного випадку та страхування предмету іпотеки в страхових компанія, акредитованих Фондом, Кредитор має право вимагати від Позичальника, а Позичальник зобов’язаний на вимогу Кредитора сплати штраф у розмірі 7 (сім) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний день прострочення виконання зобов'язання.

- Пеня: У разі прострочення Позичальником строків погашення Кредиту Позичальник сплачує Кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня виникнення простроченої заборгованості за Кредитом по день сплати зазначеної заборгованості, але сума утриманої пені не повинна бути більше, ніж сума прострочених зобов’язань. Пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту не нараховуються військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду або воєнного стану.

З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми»

https://chk.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
  Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг  

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Черкаським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг – Черкаське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

  Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.    Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
  Найменування   Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
  Місцезнаходження   Україна,18036, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 10, офіс 412
  Контактний телефон   0472-33-72-45; 0472-33-73-05
  Адреса електронної пошти особи  

chk.23@molod-kredit.gov.ua

  відомості про державну реєстрацію   Дата реєстрації: 02.12.1998
Дата запису:29.09.2005
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію:
Номер запису в ЄДР:1 026 120 0000 003441 
   Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків   Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2006 р. № 6483, реєстраційний номер 16101866, серія та номер свідоцтва ІК №7, дата видачі свідоцтва 05.12.2006.
  Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг  

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.04.2017 №1057 (інформація у розділі «Статут/Ліцензії/Свідоцтва» https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2017/2017-04-07-11/%D0%A0%D0%9A-1057.pdf )

  Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги  

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

  Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг  

58000, м. Чернівці, вул. Головна, 245 (5 поверх)

chk.23@molod-kredit.gov.ua

 

Договір про надання фінансової послуги
  Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг   

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

  Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору  

 Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://chk.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

  Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)   Не застосовується 
  Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій   Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
  Порядок внесення змін та доповнень до договору   Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
  Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги   Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством